logo vlaanderen

V-test ® - Vergelijk energiecontracten in Vlaanderen
U voert nu de V-test uit op basis van prijzen van JANUARI 2019.

(1 van 3)
UW PROFIEL

laden oke

U wilt een vergelijking voor
U wilt contracten vergelijken voor: information
Voorwaarden:
  • U hebt een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVA met jaarlijke meteropname op laagspanning
  • U hebt een lage drukaansluiting met jaarlijkse meteropname

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700