Logo VREG

Detailoverzicht

Datum berekening: 22/10/2021

Leverancier: Energietype: elektriciteit Kostprijs in euro per jaar: € 0,00 Looptijd contract: onbepaalde duur. Hoe groen is deze stroom?: 0 %

Extra informatie:
  • De communicatie gebeurt gedeeltelijk of volledig elektronisch. Contacteer de leverancier voor meer informatie.
  • U moet het voorschot op jaarbasis voor de start van de levering betalen. U bent nog geen klant van deze leverancier? Dan bedraagt dit voorschot € 800. U bent wel al klant van deze leverancier? Dan is het voorschot gebaseerd op uw geschat jaarverbruik.
Uw gegevens Postcode: 3680 Distributienetbeheerder: Fluvius Limburg U bent een gezin Meter: Tweevoudige meter Uw ingevoerde jaarverbruik: 1500 kWh dag en 2000 kWh nacht U bent gedomicilieerd in de woning.

Berekening (incl. btw (21%))

ENERGIEKOST c€/kWh kWh € 0,00
Jaarlijkse vergoeding (vast) 0,00
Energiecomponent (variabel)
Dagtarief 0,00 1500 0,00
Nachttarief 0,00 2000 0,00
Kosten voor groene stroom (variabel) 0,00 3500 0,00
Kosten voor WKK (variabel) 0,00 3500 0,00
NETTARIEVEN (variabel) € 0,00
Distributie 0,00
Transmissie 0,00
HEFFINGEN (variabel) € 0,00
Bijdrage op de energie 0,00
Federale bijdrage 0,00
Bijdrage Energiefonds 0,00
TOTAAL 0,00 3500 € 0,00

Disclaimer

Uit de bovenstaande leveranciersvergelijking kunnen geen rechten ontleend worden ten aanzien van de energieleveranciers. De berekende prijzen geven enkel een indicatie van wat de werkelijke jaarlijkse kostprijs zou kunnen zijn.

Nettarieven en heffingen veranderen, vaak gelden bijvoorbeeld vanaf 1 januari andere bedragen. Het is dus mogelijk dat de nettarieven en heffingen veranderen tijdens de looptijd van uw energiecontract. In het resultaat van de V-test® wordt rekening gehouden met de nettarieven en heffingen die gelden op het moment dat u de V-test® uitvoert. Er wordt dus geen rekening gehouden met toekomstige aanpassingen aan de bedragen, en ook niet met aanpassingen aan de tariefmethodologie en/of de berekeningsbasis van de nettarieven (bijvoorbeeld de invoering van het capaciteitstarief).

Enkel een overeenkomst tussen een energieleverancier en uzelf kan de prijzen en de rechten en verplichtingen van elk der partijen vastleggen.

De VREG kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of actueel bijgewerkt is. De VREG kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van informatie verstrekt via deze leveranciersvergelijking welke onvolledig of onjuist zou blijken te zijn.

We raden u dan ook aan aandachtig de websites van de leveranciers die uw voorkeur genieten te bestuderen.